Tisdagstips 1

Eftersom det är många som undrar hur man får både starkare och mer flexibla fötter tänkte jag börja med att tipsa om en fotövning som är väldigt effektiv och skonsam mot fötterna. Du behöver ett gummiband, de finns till exempel  att köpa här.

Since many of you are wondering how you get stronger and more flexible feet, I thought I start with a tip on a foot exercise that is very efficient and gentle. You’ll need a rubber band, Thera-band or a band similar to it.

Fot
Placera gummibandet som på bilden och dra tillbaka bandet så mycket du kan, luta dig bakåt för ännu mer motstånd. Börja övningen med att flexa foten så mycket du kan. Håll benet rakt och spänt under hela övningen.
Put the rubber band like the picture and keep as much tension as you can on it. Lean back for more resistance. Begin the exercise with flexing your foot as much as you can. Keep the leg straight through the entire exercise.

Fot
Pressa ner foten så att trycket av gummibandet hamnar på trampdynan, med benet spänt och rakt. Försök att verkligen förlänga foten och trycka ner den mot golvet utan att böja benet.
Press down the toes into a demi-pointe, with the leg straight. Try to really lengthen your foot and press it down to the floor without bending your knee.

Fot
Peka foten så mycket som du kan, rakt framåt. Vrid inte foten åt något håll för att komma närmare golvet. Försök att peka med hela foten och försök att peka tårna mot golvet, utan att böja benet.
Point the foot as much as you can, straight a head, don’t twist or turn the foot to get closer to the floor. Try to point with the entire foot and try to point the toes to the floor, without bending the leg.

Gå baklänges in i demi-pointe och flexa. Upprepa övningen 14 gånger. Byt fot och upprepa 15 gånger. Gör 3 set på varje fot och se till att stretcha ut vaden efteråt.
Go backwards into demi-pointe and flex. Repeat the exercise 14 times, change foot and repeat 15 times. Do 3 sets on each foot and make sure you stretch the calf after the exercise.

Det går att göra övningen utan gummiband också men man får ett annat motstånd med bandet.
It’s possible to to the exercise without the rubber band but you don’t get the same resistance as with the band.

Leave a Reply

Your email address will not be published.