Efterrätt

Mat
Det här är något jag äter ganska ofta efter en måltid, någon form av hälsosammare efterrätt, det är i alla fall vad jag intalar mig själv. Kvargen innehåller så mycket socker men jag försöker försvara det med att jag inte äter så mycket av det. Det är vaniljkvarg och det innehåller 13 gram sockerarter på 100 gram! Det är en skivad banan, en matsked vaniljkvarg och lite kokosflingor.

Det känns som jag alltid äter men jag måste. Läkarens råd är att inte äta produkter med mycket fett, kolhydrater och socker. Jag har alltid varit smal och har lyckats hålla mig på mig vikt för att jag har ätit produkter med mycket fett. Nu när jag inte äter sådana produkter utan lättprodukter så har jag gått ner nästan 2,5 kg. Det låter inte så mycket men det är faktiskt 5,5% av min kroppsvikt. Jag ska tillbaka och ta nya blodprov om 1-2 månader, förhoppningsvis kan jag hålla min vikt tills dess.

This is something I eat quite often after a meal, some sort of healthier dessert, that’s at least what I tell myself. The quark contains so much sugar but I try to defend it by thinking that I’m not eating so much of it. It’s vanilla quark and it contains 13 grams of sugars in 100 grams of quark! It’s just one sliced banana, one tablespoon of vanilla quark and some coconut flakes.

Feels like I’m constantly eating but I have to. The doctor advised me to stay away from high fat products, carbohydrates and sugar. I’ve always been thin and I’ve stayed on my weight by eating full fat products. Now, when I don’t eat those things and chooses light products, I’ve lost almost 2,5 kg. That doesn’t sound like much but it’s actually 5,5 % of my body weight. I’m going back to take some new blood tests in about 1-2 months, I hope I can stay on my weight until then.

Leave a Reply

Your email address will not be published.