Feet improvement

Balettfötter
Här har ni en bild på mina fötter i fjärde position. Jag tycker att det är en liten förbättring, jag känner att min arch har blivit bättre och jag känner att jag kommer högre upp i mina relevéer. Jag dansade ju balett två gånger i veckan under senaste terminen och jag kan verkligen känna skillnaden. Hade gärna dansat tre gånger i veckan men jag har inte pengarna till det och jag är inte säker på att jag hade haft tid för det heller. Kan ni se någon förbättring?

Here’s a picture of my feet in forth position. I think there’s a small improvement in my feet, I feel that my arch has improved and I feel that I’m higher in my relevés. I’ve danced ballet two times a week this last term and I can feel the difference. I would like to dance three times a week but I don’t have the money for it and I’m not sure that I’ll have the time for it either. Can you see any improvement?

Leave a Reply

Your email address will not be published.