Attitude stretch

Stretch
Jag tycker att den här stretchen är väldigt bra för attitude. Försök att hålla fast utåtvridningen och att inte öppna höfterna så mycket (det är riktigt svårt, jag gör det själv). Försök att hålla ryggen upprätt och lås benet du står på.

I think this is a great stretch for attitude. Try to hold your turnout and not open your hips too much (it’s really hard, I do it myself). Try to keep you back up and lock your standing leg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.