Casual stretching

Straddle
Stretch
Det blev en mycket stel och snabb stretchingsession idag men jag tycker att det är bättre än ingen alls. Mitt högra ben krånglar fortfarande så jag fick sluta med straddlestretchen fortare än vad jag hade tänkt mig. Jag försöker verkligen att jobba på att hålla min rygg rak istället för att försöka få ner bröstet mot golvet. Jag tycker att jag kan se en förbättring i grodstretchen! Kommer att kämpa för att få min split och straddle nu, jag ger inte upp!

A very stiff and quick stretching session today but I think it’s better to keep it up. My right leg still gives me a hard time so I had to give up the straddle stretch earlier than I planned. I’m really trying to focus on keeping my back straight rather than bringing my chest to the floor. I start to see an improvement in the frog stretch! I’m going to fight for my split and straddle, I’m not giving up!

Leave a Reply

Your email address will not be published.