Stretch för överkroppen

Stretch
Stretch
Det här är en av mina favoritstretcher eftersom den stretchar ut så många områden samtidigt. Man kan anpassa stretchen beroende på hur flexibel man är och sakta trycka djupare. Försök att inte svanka, låt ryggen och magen leda vägen. Armarna bör vara raka under hela stretchen. Jag föredrar att pressa bak huvudet eftersom det ger en djupare stretch. När jag gör den här stretchen känner jag den i armarna, bröstet, axlarna, magen och ryggen – allt på samma gång – men den är mestadels för axlarna.

This is one of my favorite stretches since it stretches so many areas at once. You can adapt the stretch to your flexibility and slowly push yourself further. Try not to push out your bum, let your back and stomach lead the way. Your arms should be straight during the whole stretch. I perfer to push my head back since it’s gives me a deeper stretch. I feel the stretch in my arms, chest, shoulders, stomach and back – all at the same time – but the stretch is most for the shoulders.

Leave a Reply

Your email address will not be published.