Middag

Mat
Ni kanske undrar hur jag äter nu när jag inte har min speciella diet längre. Sanningen är att mina prover visade en stor förbättring så läkaren tyckte jag skulle fortsätta med den men jag tror inte han förstod att jag gick ner nästan 3 kg med den dieten. Så, istället för att skära ner på allt fett, kolhydrater och sötsaker så äter jag mycket mer frukt och grönsaker. Jag väljer även lågfettsprodukter och försöker att inte äta så mycket sötsaker.

Här har ni en normal portion för mig.

You might wonder what I eat now when I’m off my special diet. The truth is that my tests showed a huge improvement so the doctor ordered me to continue with it but I don’t think he realized that I lost almost 3 kg with that diet. So, instead of cutting all fat, carbohydrates and suger, I eat a lot more vegetables and fruit. I choose the low-fat versions as well and I try not to eat so much sweets.

Here’s a normal portion for me.

Fotografering (2) del 3

Balett
Stretch
Balett
Balett
Stretch
Jag tror inte jag kommer lägga upp fler bilder av den här fotograferingen, jag börjar med bilderna från den sista fotograferingen imorgon. Bilderna påminner för mycket om varandra i den här serien. Så imorgon kommer ni att få se bilderna jag är mest nöjd med. Bilden i headern är från den fotograferingen.

I don’t think that I’m going to post any more of the pictures from this shoot, I’m starting with the last shoots photos tomorrow. The pictures resemle eachother too much. So tomorrow, you will see the photos that I’m most happy with. The picture in the header is from that shoot.