Fotografering (2) del 1

Balett
Balett
Balett
Balett
Balett
Det här är bilder från den andra fotograferingen jag hade, vid vattnet. Älskade att ta bilder där nere, det var så lugnt och mjukt, solen sken hela perioden jag var där. Jag har så otroligt många bilder från den här fotograferingen, ungefär 30 st klara bilder, så jag vet inte om jag ska publicera alla. Tröttnar ni på balettbilder? Det gör i alla fall inte jag.

This is from the second shoot I did, down at the water. I loved taking pictures down there, it was so calm and soft. I was lucky, the sun shined the whole shoot. I have so many pictures from this shoot, around 30, so I don’t know if I’m going to post all of them. Do you get tired of ballet picturs? – I don’t anyway.

Leave a Reply

Your email address will not be published.