11 days – My Legs

Kobent
Jag är kobent vilket innebär att mina knän går inåt, de är inte i en rak linje framifrån. Kobentheten tillsammans med knänas hyperextension skapar svårigheter för mig i femte positionen. Knäna är i vägen för varandra och jag kan inte stänga ordentligt.

My legs go in at the knees, in Sweden we say “cow legs” because they have the same angle as cows but according to the translation it supposed to be “knock-kneed”, I don’t know if it’s the right translation. Anyways, they aren’t straight and this along with my knee hyperextension causes problems for me in fifth position. The knees are in each others way.

2 thoughts on “11 days – My Legs

    1. Det kallas att vara hjulbent när knäna inte går ihop. Det är svårare att dansa (i alla fall balett) när man inte har raka ben.

Leave a Reply

Your email address will not be published.