3 days – Too serious?

Balett
En kommentar som jag fick tidigare i år fastnade i mitt huvud. Det var en annan kursdeltagare som sa “ta det inte så seriöst” och det fick mig att fundera. Jag tar balett på största allvar, det är en stor del av mitt liv och definierar mig på många sätt. Jag har svårt att förstå hur man inte kan ta balett seriöst? Är det ens möjligt? Det finns så många dansstilar att välja bland, och för mig handlar balett om att sträva efter att bli så bra man kan bli och lägga ner 100 % när man är på balettlektionen. Det finns inget “för seriöst” för mig. Jag är ganska säker på att de känner samma sak i den avancerade kursen.

One comment that I got earlier this year stuck in my mind. It was another course member that said “don’t take it so seriously” and that got me thinking. I take ballet very seriously, it’s a huge part of my life and defines me in many ways. I don’t understand how you can’t take ballet seriously? Is that even possible? There are so many dance styles to choose from, for me ballet is all about striving for being the best you can be and dedicate yourself 100 % while your in class. There is no “too seriously” for me. I’m pretty sure they feel the same way in the advanded class.

Leave a Reply

Your email address will not be published.