6 days – My abs

Mage
Mage
Okej, måste erkänna att mina magmuskler var mycket mer synliga innan sommaren, när jag dansade två gånger i veckan. Man kan knappt se dem längre men det kommer det snart bli ändring på! Jag spänner mig så mycket jag kan på bilderna, har inga magrutor när jag är avslappnad. Balett är så mycket tuffare och ger en bättre träning än vad många tror. Jag har alltid haft en platt mage men har aldrig haft magrutor tidigare.

Okay, my abs were much bigger before summer, when I danced two times a week. You can hardly see them anymore, but that’s about to change! I’m flexing my best at the pictures, I don’t have any abs when I’m relaxed. Ballet is so much harder and gives you more work out than what many thinks. I’ve always had a flat stomach but have never had abs before.

Leave a Reply

Your email address will not be published.