Tisdagstips 18

Spagat
Det här är vad jag menar när jag säger “håll höfterna raka”. Det korrekta sättet att göra spagat på är när höfterna pekar framåt. Vrid aldrig kroppen som den vänstra bilden, det är inte det korrekta sättet att göra spagat på. Höfterna och axlarna ska vara riktade framåt och skapa en box. Vrid ut benen och peka tårna.

Jag vet att det kan kännas lättare att vrida kroppen, jag gjorde det när jag började stretcha men man blir mer flexibel om man gör rätt från början.

This is what I mean when I say “keeps your hips straight”. The correct way of doing the front split is to have your hips pointing forward. Never twist your body like the left picture, that is not the correct way of doing the front split. Your hips and shoulders should be facing forward and creating a box. Keep your legs turned out and point your feet.

I know it feels easier to twist your body, I did it when I first started to stretch but if you do it the right way from the beginning you will become more flexible.

Leave a Reply

Your email address will not be published.