Söndagsstretch

Balettstretch
Här är ett till sätt att stretcha benen på (i brist på andra stretcher). Se till att du håller höfterna raka och riktade framåt. Håll utåtvridningen! Jag är inte den bästa personen att visa den här stretchen eftersom jag vrider mina höfter något och man ska inte göra det.

Here’s one more leg stretch (in lack of other stretches). Make sure you try and keep your hips squared and faced forward. Hold your turnout! I’m not the ideal person to show this stretch since I twist my hips slightly and you shouldn’t do that.

So happy

Balett
Jag känner mig alltid så glad efter en balettlektion, även om jag gör fel några gånger och inte gör rörelserna korrekt. Balett är verkligen en del av mig, en enorm del av mig. Om jag kunde skulle jag alltid gå runt i balettkläder.

I always feel so happy after a ballet class, even if I mess up a few times and don’t do the moves correctly. Ballet is truly a part of me, a huge part of me. If I could I would always wear my ballet clothes.

Kvällens balettkläder

Balettkläder
Jag kommer att ha på mig de här underbara skönheterna på kvällens balettlektion (föga överraskande). Känner mig så vacker i dem, hoppas de sista sju timmarna går fort! Har på mig Capezio från topp till tå på kvällens balettlektion.

I’m going to use these lovely beauties for tonight’s ballet class (no surprise there). I just feel so beautiful in them, I hope these last seven hours go by quick! Capezio from top to bottom for tonight’s ballet class.