Three times a week?

Balett
Jag funderar på att gå en kurs till så jag dansar tre gånger i veckan. Jag vill verkligen men det finns både tids- och pengaproblem. Kursen jag har tänkt mig är en nybörjarkurs utan erfarenhet på lördagsmorgnar. Vissa tycker att det är för lätt med en nybörjarkurs men jag måste säga att jag inte håller med. Balett är till och med svårt när man bara står i första positionen, om man utmanar sig själv och exempelvis försöker vrida ut fötterna ännu mer från höfterna. Jag skulle till och med säga att jag vill gå en kurs som fokuserar mer på den grundläggande tekniken istället för att koncentrera sig mer på kombinationer. Som ni vet så får jag kämpa med minne och koordination så jag tror att det skulle vara riktigt bra för mig.

Tyvärr kostar det ungefär 3200 kr per termin att gå tre gånger i veckan. Det är mycket pengar, speciellt för en student. Jag måste verkligen fundera över det här. Och jag berättar självklart hur jag gör för er, så fort jag har bestämt mig!

I’m thinking of taking three classes a week. I really want to but it’s a money- and time issue. The class I have in mind is a adult beginners class without any experience on Saturday mornings. Some say that it’s too easy but I have to disagree. Ballet is hard even standing in first position, if you challenge yourself and for example try to turn your feet out more from the hip. I actually want to attend a class and just focus on the basic technique instead of remembering the combination. As you know, I’m struggling with my memory and coordination so I think that would be good for me.

On the down side, it costs about 3200 sek per term to take three classes. That is a lot of money, especially for a student. I’ll have to think really hard about it. And I’ll let you know as soon as I do!