Resultat – Balett och Stretching

Votes
Har lagt märke till att ni skulle vilja se mer av balett- och stretchinginlägg på bloggen. Har försökt att uppdatera mer om balett på bloggen, dels genom att lägga till kategorin “balettkläder” och dels genom att publicera fler balettbilder. Ska verkligen försöka att stretcha mer men det är väldigt svårt för mig eftersom jag blir så öm och stel efter balettlektionerna och jag kan inte stretcha ordentligt när jag är så öm. Vi får se om jag lyckas förbättra kategorin.

Känner ni att balettkategorin har förbättrats? Vad skulle ni vilja se mer av inom den kategorin?

I have noticed that you would like to see more of ballet and stretching posts. I’ve tried to add more ballet to the blog by creating the “ballet clothes” category and posting more ballet photos. I’m going to try and stretch more but it’s really hard for me since I get so sore after the ballet classes and I can’t stretch properly when I’m so sore. We’ll see if I can improve that category.

Do you think that the ballet category has improved? What would you like to see more of in that category?

Leave a Reply

Your email address will not be published.