Söndagsstretch

Balettstretch
Här är ett till sätt att stretcha benen på (i brist på andra stretcher). Se till att du håller höfterna raka och riktade framåt. Håll utåtvridningen! Jag är inte den bästa personen att visa den här stretchen eftersom jag vrider mina höfter något och man ska inte göra det.

Here’s one more leg stretch (in lack of other stretches). Make sure you try and keep your hips squared and faced forward. Hold your turnout! I’m not the ideal person to show this stretch since I twist my hips slightly and you shouldn’t do that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.