Thursday

Balett
Min träningsvärk är bättre idag men min rygg dödar mig. Musklerna längs ryggraden är sååå ömma! Missuppfatta mig inte, jag tycker det är bra att jag känner av det eftersom det visar att musklerna arbetade på rätt sätt. Måste plugga hela dagen så ryggen får vila lite då.

My muscle soreness is better today but my back is killing me. The muscles along the spine is sooo sore! Don’t get me wrong, I think it’s great that I have soreness in them since that shows that the muscles have worked as they should. I have to study all day so my back gets a little rest.

Leave a Reply

Your email address will not be published.