Tisdagstips 23

Den här veckans tips är att inte “sätta” sig i grand pliéerna. Man ska gå så långt utan att förflytta vikten över på vaderna, som om man sätter sig ner. Man ska kunna gå upp lika följsamt och lätt i grand plién som man går ner. Om man inte kommer så långt ner i pliéerna så måste man bygga upp benstyrkan mer. Min bästa position är den första, där kommer jag ganska djupt utan att “sätta” mig men de andra positionerna är svårare för mig:

This weeks tip is to not “sit” in your grand pliés. You should only go as far down as you can without placing your weight on your calves, like your sitting down. You should be able to get up as smooth and easy from your grand plié as you get down. If you don’t come as far down in your pliés you need to build up your leg strength. My best position is the first one, I get pretty deep in it but the rest of the positions are harder for me:

Grand plié
Grand plié
Jag håller mig själv upprätt och stilla i de vänstra bilderna och har “satt” mig ner i de högra. Som ni kan se så är det ganska stor skillnad men man ska aldrig fuska sig bättre i balett. Det handlar om att få den rätta tekniken.

I’m holding myself up and still in the left pictures and “sit” in the right ones. As you can see the difference is quite big but you should never try and cheat yourself better in ballet. It’s all about the correct technique.

One thought on “Tisdagstips 23

  1. Super useful tip, thank you ! I appreciate it all the more since my ballet teacher isn’t that ‘strict’ with us, adult beginners… but I want to learn the proper techniques, not just attend ballet classes to ‘work out’ and get fit ! So thanks again for these perfect beginners tips !

Leave a Reply

Your email address will not be published.