Tonight’s ballet class

Balett
En glad jag efter kvällens balettlektion! Vi gjorde pliéer vid räcket, tendus, round de jambe, grande battement, sissonnes längs diagonalen, piqué och andra kombinationer över diagonalen och några piruettkombinationer i centern. Jag stannade inte kvar efter baletten, ville hem till mitt hjärta ♥ (och ta en dusch).

A happy me after tonight’s ballet class! We did some pliés at the barre, tendus, round de jambe, grande battement, sissonnes across the diagonal, piqué and other combinations across the diagonal and some pirouette combinations in the center. I didn’t stay after the ballet, I wanted to go home to my sweetheart ♥ (and take a shower).

Spagat
Spagat

Leave a Reply

Your email address will not be published.