Front split tip

När ni känner er redo för att påbörja spagaterna så är ett tips att använda en stol för stöd. Det hjälper er att anpassa trycket på era ben och att hålla ryggen och benen raka. Försök att ha stolen så nära kroppen som möjligt. Jag hade en pinne i vägen på mitt främre ben så jag kom inte närmare.

Kom ihåg att hålla benen raka i stretchen och försök att vrida ut benen från höften. Som jag har sagt tidigare, höfterna och axlarna ska vara riktade framåt. Det går att vrida ut benen utan att röra på höfterna. Peka fötterna och håll stretchen (med benen spända) i 30-60 sekuner (minst). Gör samma sak på andra benet och byt ben så många gånger du orkar. Jag brukar byta ben mellan 5-10 gånger.

When you feel like you are ready to start stretching your front split, use a chair for support. This will help you to adjust the pressure you put on your legs and keep your back and your legs straight. Try to have the chair as close to your body as possible. I had a stick in the way of my front leg so I couldn’t get it closer.

Remember to keep your legs straight in the stretch and try to turn out the legs from the hip. As I’ve said before, the hips and shoulders should face forward. It’s possible to turn out your legs without moving your hips. Point your feet and hold the stretch (with your legs tense) for 30- 60 seconds (at least). Repeat on the other leg and switch legs as many times as you have energy to. I switch legs between 5-10 times.

Spagat
Spagat
Om ni kommer så långt ner som tredje eller fjärde bilden så behöver ni inte stödet av stolen längre men det kan, som ni ser, hjälpa er att hålla ryggen rak.

If you get as far down as the third or fourth picture you don’t need the chair anymore but as you can see it helps you to keep your back straight.

One thought on “Front split tip

Leave a Reply

Your email address will not be published.