Tisdagstips 27

Balett
Balett
Det här tipset är ett hjälpmedel för att ta reda på hur utåtvridningen ser ut. Det fungerar i alla positioner men jag valde första. Gå upp på relevé och försök att verkligen vrida ut från höften. När du går ner, sätt bara ner hälen i golvet och försök håll utåtvridningen från höften. Om du kommer ner på precis samma ställe som du gick upp på så har du en bra utåtvridning från höften. Om du däremot har en mindre utåtvridning  så pressar du ut fötterna mer än vad höfterna klarar av att vrida ut.

This tip helps you to find your turnout. It works in every position but I chose the first. Just go up onto relevé and really try to turn out your leg from the hip. When you go down, just place the heels into the floor and try to hold your turnout from your hips. If you go down in the exact place you got up from, you have a good turnout from the hips. If you have a smaller turnout when you get down you push your feet out more than your hip rotation can.

2 thoughts on “Tisdagstips 27

  1. Very important tip ! it cannot be stressed enough that forcing a turnout is super bad for the rest of the body !

    1. It is as you say very important. Some may think that I’m nagging but it’s the most basic thing when it comes to ballet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.