Leg stretch

Stretch
Det här är en bra stretch för baksidan av det främre benet. Man ska känna stretchen i baksida lår på det böjda benet. När man inte längre känner samma spändhet i musklerna så kan man försöka att pressa foten längre från kroppen med handen.

This is a great stretch for the back side of the (front) thigh. You’re supposed to feel the stretch in the thigh of the bent leg. When you don’t feel the same tension, try and push the foot further away from your body with your hand.

AloeVeraAloeVera
Aloeveradrycken har aldrig smakat så bra som den gjorde efter kvällens balettlektion ♥ Är så glad, hoppas jag får mer information om resan snart! Lektionen gick bra, jag försökte att inte pusha mig själv för hårt.

The Aloe Vera drink has never tasted as good as it did after tonight’s ballet class ♥ I’m so excited, I hope I get some more information on the trip soon! The class went good, I tried not to push myself too hard.