Hyperextenstion in first?

Balettben
Jag har äntligen frågat båda mina balettlärare om mina ben, hur jag ska ha dem i första positionen med tanke på min hyperextension. Jag kan inte förstå att jag inte har frågat dem tidigare, har dansat på Entré i tre terminer nu… Hursomhelst, båda sade att jag ska hålla ihop mina hälar eftersom de inte vill att jag ska lägga tryck på min hyperextension. Om man pressar den för mycket så kan man skada sina knän.

Det är verkligen svårt för mig att hålla ihop mina hälar när jag gör kombinationer genom första positionen eftersom mina ben inte är raka när mina hälar vidrör varandra. Känner därför att det är svårt att hålla mitt stående ben stabilt och tappar balansen mycket lättare.

Hur säger er lärare att ni ska hålla era ben?

I finally asked both my teachers about my legs, how I should have them in first position considering my hyperextension. I can’t believe that I haven’t asked them before, I’ve gone to Entré for three terms now… Anyways, both said that I should keep my heels together since they don’t want to put too much pressure on my hyperextension. If you push it too much, you can end up hurting your knees.

It’s really hard for me to keep my heels together when doing combinations through first position because my legs aren’t actually straight when my heels touch. Therefore I find it hard to keep my standing leg stable and loose my balance easier.

How do your teacher tell you to keep your legs?

Leave a Reply

Your email address will not be published.