No Ballet Class

Balett
Vår balettlärare är sjuk idag så vår lektion är flyttad till vecka 50. Som “tur” är har jag så mycket att göra att jag kommer hålla mig sysselsatt hela veckan.

Our teacher is sick today so our ballet class is moved to week 50. “Luckily”, I have so much to do so I’m going to be busy for the rest of the week.

Ida Warg’s Yoga Challenge

IdaWarg
Jag utmanar er att göra Ida Wargs morgon yoga! Jag tycker att det är en fantastisk idé att göra yoga på morgonen så jag ska verkligen försöka att göra det här varje morgon. Om jag inte gör den på morgonen så ska jag i alla fall göra den på kvällen.

Klicka på bilden för att komma till videon på Idas blogg eller klicka här: http://idawarg.se

I’m challenging you to do Ida Warg’s morning yoga routine! I think it’s a great idea to do yoga in the morning and I’m really going to try and do this routine every morning. If I don’t do it in the morning, I’ll do it in the evening.

Click on the picture to get to the video on Ida’s blog, or click here: http://idawarg.se

The video is in Swedish but you’ll see how the routine is done.

Hyperextenstion in first?

Balettben
Jag har äntligen frågat båda mina balettlärare om mina ben, hur jag ska ha dem i första positionen med tanke på min hyperextension. Jag kan inte förstå att jag inte har frågat dem tidigare, har dansat på Entré i tre terminer nu… Hursomhelst, båda sade att jag ska hålla ihop mina hälar eftersom de inte vill att jag ska lägga tryck på min hyperextension. Om man pressar den för mycket så kan man skada sina knän.

Det är verkligen svårt för mig att hålla ihop mina hälar när jag gör kombinationer genom första positionen eftersom mina ben inte är raka när mina hälar vidrör varandra. Känner därför att det är svårt att hålla mitt stående ben stabilt och tappar balansen mycket lättare.

Hur säger er lärare att ni ska hålla era ben?

I finally asked both my teachers about my legs, how I should have them in first position considering my hyperextension. I can’t believe that I haven’t asked them before, I’ve gone to Entré for three terms now… Anyways, both said that I should keep my heels together since they don’t want to put too much pressure on my hyperextension. If you push it too much, you can end up hurting your knees.

It’s really hard for me to keep my heels together when doing combinations through first position because my legs aren’t actually straight when my heels touch. Therefore I find it hard to keep my standing leg stable and loose my balance easier.

How do your teacher tell you to keep your legs?

Leg stretch

Stretch
Det här är en bra stretch för baksidan av det främre benet. Man ska känna stretchen i baksida lår på det böjda benet. När man inte längre känner samma spändhet i musklerna så kan man försöka att pressa foten längre från kroppen med handen.

This is a great stretch for the back side of the (front) thigh. You’re supposed to feel the stretch in the thigh of the bent leg. When you don’t feel the same tension, try and push the foot further away from your body with your hand.

AloeVeraAloeVera
Aloeveradrycken har aldrig smakat så bra som den gjorde efter kvällens balettlektion ♥ Är så glad, hoppas jag får mer information om resan snart! Lektionen gick bra, jag försökte att inte pusha mig själv för hårt.

The Aloe Vera drink has never tasted as good as it did after tonight’s ballet class ♥ I’m so excited, I hope I get some more information on the trip soon! The class went good, I tried not to push myself too hard.

Thank you ♥

Balett
Ville bara tacka er för era gratulationer angående vinsten, det värmer så mycket att se hur många som är glada för min skull ♥ Ni är så underbara läsare, är så tacksam för det. Ni uppmuntrar mig alltid och ger mig hjälpfulla tips, och gör alltid det med så fina ord. Jag har inte fått en enda negativ eller nedlåtande kommentar. Så tack för att ni är så underbara och kärleksfulla personer ♥

Just wanted to thank you all for congratulating me, it warms my heart so much to see how many are happy for me ♥ You are such wonderful readers, I’m so thankful for that. You always encourage me and give me helpful tips, and always do it in such a good manner. I haven’t received one bad or condescending comment. So thank you for being such wonderful and loving people ♥