3 tips for sweet tooths

Tips mot sötsug
1. Det första tipset är det mest simpla – drink vanligt vatten. Drick vatten till varje måltid och mellan måltiderna. Det låter för lätt men jag har inte alls samma sötsug nu när jag dricker ordentligt med vanligt kranvatten. Men, som med allting annat, se till att inte överkonsumera vatten. Drick mellan 5-8 glas om dagen och drick ett stort glas vatten när sötsuget kryper på.

1. The first tip is the most simple – drink plain water. Make sure you drink water to your meals and in between meals. It sounds too simple but I haven’t felt the craving for sweets now when I’m drinking plenty of plain water. As with everything else, make sure you don’t over do it. Drink 5-8 glasses a day and drink a big glass of water when the craving hits you.

Tips för sötsug
2. Ät färsk frukt och grönsaker. Se till att det alltid finns hemma. Oftast innehåller mina måltider ungefär hälften av grönsaker och jag försöker äta frukt så ofta jag kan (blir tyvärr inte varje dag). Apelsiner är bra att äta när sötsuget kommer, surheten gör att det försvinner.

2. Eat fresh fruit and vegetables. Make sure you always have some at home. Half of my meals often contain vegetables and I try to eat fruit as often as I can. Oranges are great when the craving comes, the sourness makes the craving go away.

Tips för sötsug
3. Det tredje tipset är att dricka rött te. Rött te är koffeinfritt och innehåller mängder med vitaminer och mineraler. Försök att dricka teet utan något sött i och utan mjölk. Värmen ger en mättnadskänsla och smaken på teet lämnar en fräsch känsla. Jag köper Rooibos i lösvikt, “vanilj” eller “röda höjder”. Teet blir inte bittert och man kan dricka det kallt också, jag gör iste på det under sommaren.

3. The third tip is to drink red tea. Red tea is free of caffeine and contains loads of vitamins and minerals. Try to drink the tea without any sweetener or milk. The heat gives you a sensation of fullness and the teas flavor leaves a fresh feeling. I buy the Rooibos, “vanilla” or “red heights”. The tea doesn’t become bitter and you can drink it cold as well, I make ice tea on it during the summer.

 

Ett fjärde tips är att borsta tänderna när sötsuget är som allra starkast, jag tror människan har en inbyggd reflex att inte äta något efter nyborstade tänder.

A fourth tip is to brush your teeth when the craving is at its worst, I believe that humans have a reflex of not eating anything after brushing their teeth.

Sist men inte minst, försök att äta regelbundet och planera måltiderna. Det är mycket bättre att äta nyttiga mellanmål mellan måltiderna också. Ät helst hemmagjord mat och undvik att äta ute eftersom man gärna vill äta upp allt man har betalat för.

Last but not least, try to eat your meals at regular times and plan them. It’s much better to eat healthy in between meals too. Try to eat homemade food and avoid eating out since you always want to finish what you’ve paid for.

Good vs Bad Leg

Stretch
Har har ni det, svart på vitt. Mitt sämre ben jämfört med mitt bättre ben. Mitt högra ben är så långt efter mitt vänstra. Jag är så glad för att jag faktiskt har båda spagaterna, med tanke på vilken skillnad det är på dem i den här stretchen. Det förvånar mig verkligen. Mitt mål för 2015 är att få mitt högra ben att komma ikapp lite.

Vilket är ert bättre ben?

Here you have it, in black and white. My bad leg vs my good leg. My right leg is so far behind my left. I’m really happy that I’m actually able to do the front split on both legs, considering the difference in them in this stretch. It really amazes me. My goal for 2015 is to get my right leg to catch up.

Which leg is your better leg?

Balance exercise

Det här är en mycket effektiv övning för balansen. Jag tycker den är riktigt svår och vi gör den mycket på tisdagslektionerna, i princip efter varje kombination vid räcket. Min balans har förbättrats enormt sedan jag började göra den här övningen mer, så ge inte upp om ni inte hittar balansen på en gång. Ju mer man gör den, desto bättre blir balansen.

Som ni kan se så är min balans mycket bättre på mitt vänstra ben än på mitt högra.

This is a very efficient exercise for the balance. I find it really hard and we do it a lot on the Tuesday classes, after almost every combination at the barre. My balance has improved a lot since I started to do this exercise more, so don’t give up even if you can’t find the balance at once. The more you do it, the better it gets.

As you can see, my balance is much better on my left leg than on my right.