Winter

Vardagsrum
Jag ska dekorera om lägenheten idag och ta bort alla röda saker. Stjärnlamporna får stanna ett tag till. Med andra ord ska jag göra lägenheten mer vinterdekorerad och ta bort alla julsaker.

I’m going to redecorate the apartment today and remove all the red things. The star lights stay for a few more days. In other words, I’m going to make the apartment more winter like and remove all the Christmas decor.

Attitude

Attitude
Det “korrekta” sättet att göra attitude. Det är inom citationstecken eftersom jag inte gör det helt korrekt. Man ska i alla fall ta upp foten i coupé, sedan upp i passé och därefter lyfter man upp knät samtidigt som man för foten bakåt. Försök att hålla kvar utåtvridningen och håll upp knät. Tyvärr så har inte jag tillräckligt med muskler för att hålla kvar utåtvridningen särskilt bra, mina höfter är långt från raka.

The “proper” way to do the attitude. It’s in quotation marks since I don’t do it very good. You should put your foot up in coupé, then passé and after that you lift your knee up at the same time as you start to bring your foot up. Try to hold on to your turnout and keep the knee up. Sadly, I don’t have the muscles to keep my turnout so well, so my hips are far from straight.

Stretch
Jag vet att jag har visat den här stretchen tidigare men det är den bästa för att förbättra attituden.

I know I’ve shown this before but it’s the best stretch to improve the attitude.

Strength and Balance

Den här övningen är perfekt för både balans och styrka. Man kan anpassa den efter sin förmåga genom att justera höjden på benet. Jag tycker nästan att den är lika svår vid den lägre höjden som den högre. Som ni kan se så tenderar jag att tappa benet när jag går bakåt på den högre nivån. Jag gör övningen utan att hålla i mig så det är väldigt vingligt. Jag känner av varenda muskel i kroppen i den här övningen.

Om ni klarar av det här utan några svårigheter så kan ni göra den på tå (relevé).

This exercise is great for both balance and strength. You can adapt it by choosing the height of your leg. I think it’s almost as hard at the lower level as at the higher. As you can see, I tend to drop my leg when I’m going back with it at the higher level. I’m doing this exercise without holding on to anything, so it’s very wobbly. I can feel every muscle in my body in this exercise.

If you can do this without any difficulty, you can move on to doing it on demi pointe.