Arabesque tip

Balett
Balett
Det här är ett av de bästa tipsen jag vet när det gäller att förbättra sin arabesque. Gör lyften minst 10 gånger på varje ben – långsamt. Försök att hålla kvar utåtvridningen och håll ryggen rak. Höjden på det bakre benet spelar ingen roll, man känner att ryggen börjar jobba så fort man lyfter upp benet från golvet.

Jag gör de här lyften flera gånger om dagen och det är riktigt effektivt!

Jag tänkte lägga upp en video på de här lyften och göra ett inlägg om fler tips som kan hjälpa när man vill förbättra sina arabesquer och attituder, kanske så snart som i helgen.

This is one of the best tip when it comes to improve your arabesque. Do these lifts at least 10 times on each leg – slowly. Try to keep your turnout on both legs and keep your back straight. The height of the back leg is not important, you can feel your back working as soon as you lift your leg of the floor.

I do these lifts several times a day and it’s really helpful!

I’m going to post a video on these lifts and I’m also going to make a post on more tips that helps you improve your arabesques and attitudes, maybe as soon as this weekend.

Leave a Reply

Your email address will not be published.