Exercise for Pirouettes


Innan jag börjar att beskriva övningen så måste jag berätta att jag är riktigt dålig på snurrar, vare sig det är pirouetter, chaines eller piqué snurrar, så är jag riktigt, riktigt dålig på dem. Jag hittar inte balansen och ramlar ur dem. Med det sagt så är det här en bra övning för oss som har problem med pirouetter.

Det tar ett tag för mig att komma in i övningen och hitta balansen som ni kan se. Man börjar i femte positionen och går ner i en demi plié. Därefter går man upp i en passé med relevé och ner i en demi plié i femte positionen igen. Sedan gör man samma sak men man försöker trycka ifrån så att man kommer en kvarts varv. Upprepa så mycket du vill och kan, ju mer man gör det desto bättre blir man.

När du kan göra ett kvarts varv kan man fortsätta till att göra ett halvt varv, sedan tre fjärdedelar och slutligen ett helt varv. Lycka till!

Before I describe the exercise, I have to say that I’m really bad at turns, whether it’s pirouettes or chaines or piqué turns, I’m really, really bad at them. I can’t find my balance and fall out of them. With that said, this is a great exercise for those of us who have problems with turns.

It takes some time for me to get in to the exercise and find my balance. You start in fifth position and do a demi plié, push up into a passé with relevé and down into demi plié in fifth again. Then you just do the same thing but try to turn a quarter. Repeat as much as you would like, the more you do it, the better you get.

When you can do the quarter, do a half of a turn and then move on to three quarters of a turn and then start to practice a whole turn. Good luck!

Leave a Reply

Your email address will not be published.