Good vs Bad Leg

Stretch
Har har ni det, svart på vitt. Mitt sämre ben jämfört med mitt bättre ben. Mitt högra ben är så långt efter mitt vänstra. Jag är så glad för att jag faktiskt har båda spagaterna, med tanke på vilken skillnad det är på dem i den här stretchen. Det förvånar mig verkligen. Mitt mål för 2015 är att få mitt högra ben att komma ikapp lite.

Vilket är ert bättre ben?

Here you have it, in black and white. My bad leg vs my good leg. My right leg is so far behind my left. I’m really happy that I’m actually able to do the front split on both legs, considering the difference in them in this stretch. It really amazes me. My goal for 2015 is to get my right leg to catch up.

Which leg is your better leg?

4 thoughts on “Good vs Bad Leg

  1. Höger är mitt bättre i spagater och alla stretcher, medans vänster är mitt bättre ben vid piruetter haha 🙂

  2. högerspagaten är bäst vänster får jag kämpa med däremot gör jag bättre standing split på vänster 🙂

  3. när det gäller spagaterna har jag den med höger ben fram, tvärtom är dock inte alls lika bra..så mitt mål under 2015 är att ha båda spagaterna!

Leave a Reply

Your email address will not be published.