Leg lifts

Här är en video på benlyften som jag rekommenderade. Det är tyvärr inte den bästa videon eftersom ni inte kan se min överkropp men ni förstår tanken. Jag håller inte i mig i något, det är därför det är så vingligt. Om ni inte håller i er i något så tränar ni på att hålla balansen också.

Here’s a video on the leg lifts I recommended. It’s not the best video since you can’t see my upper body but you get the idea. I’m not holding on to anything, that’s why I’m so wobbly. If you don’t hold on to something you practice your balance as well.

Leave a Reply

Your email address will not be published.