Pointing tip

Den här veckans tips för fötternas pekande. Jag gör de här “övningarna” ofta. I den första övningen så ska man hålla allt annat än tårna stilla och spända. Man ska känna ett motstånd i foten när man trycker tårna mot golvet. Försök att hålla den pekad när du pressar ner, man ska verkligen känna ett motstånd i fotens muskler.

Den andra övningen är enkla tenduer men försök att verkligen peka foten så mycket du bara kan.

This weeks tip is on the point. I do these “exercises” often. In the first exercise, you should keep everything but the toes still. You should feel a resistance in the foot when you push it against the floor. Try to keep it pointed when you push it down, you’re supposed to feel a resistance in the foot.

The other exercise is just simple tendus, try to point it as much as you possibly can.

Leave a Reply

Your email address will not be published.