Stretchingvideo

Jag lägger upp den här time-lapse videon på min stretching rutin istället för ett tips idag. Eller, jag antar att man kan se det som ett tips – på hur man kan lägga upp en stretching rutin.

Jag börjar alltid i stående position och böjer mig framåt med raka ben. Jag försöker pressa bröstet mot knäna, inte huvudet. När jag känner att musklerna är lite stretchade fortsätter jag till golvet. Jag vet att det ser ut som jag gungar i övningarna men det gör jag inte, det är min andning som orsakar det.

Sedan fortsätter jag till spagaterna och som ni kan se så går jag ner med raka ben spagaten men jag går inte ner helt först. Jag spänner benen i 10 sekunder och byter sedan ben. Efter det går jag så långt ner jag kan i spagaterna. Jag justerar höfterna så de är raka, riktade framåt.

Notera även att jag har pekade fötter hela tiden och försöker vrida ut benen så mycket jag kan. Stretcha alltid båda benen lika mycket! Även om du inte kommer lika långt som på det “bättre” benet.

I’m posting this time lapse video of my stretching routine today instead of a tip. Well, I guess you could see it as a tip – on how to do a stretching routine.

I always start in standing position and bend forward with my legs straight. I’m trying to press my chest against my knees, not my head. When I feel that the muscles have stretched out a bit I proceed to sit on the floor. I know it looks like I’m rocking my body but I’m not, it’s my breathing causing the wobbling.

Then I move on to the front split and as you can see, I’m going in to the split with straight legs and I don’t go all the way down at first. I’m putting tensions in my muscles for 10 seconds and then I change legs. After that I go as far down in my split as I can. I’m adjusting my hips so they are squared forward.

Notice my feet as well, I’m always pointing them and try to turn them out as much as I can. And always do both legs! Even if you don’t get as far as the “good” leg.

One thought on “Stretchingvideo

  1. du gör korrekta spagater speciellt att du har vristen nere och fötterna rakt riktade,har sett en del har fötterna fel

Leave a Reply

Your email address will not be published.