Svar på frågestunden – Balett (Answers – Ballet) part 1

Balett
Tränar du något utöver balett?
Nej, jag tränar/dansar bara balett

Do you do any other kind of training besides ballet?
No, I only train in/dance ballet

Tränade du något innan du började med balett, har du dansat något annat?
Jag har alltid varit dålig på att träna, kände aldrig riktigt behovet av det eftersom jag alltid har varit smal. Gick aldrig på någon sport eller dans innan jag började dansa balett.

Did you do any other kind of training before you started ballet, have you danced anything else?
I’ve always been really lazy when it comes to training, I guess it was because I didn’t feel the need to work out since I’ve always been skinny. I’ve never done any sport or any kind of dancing before I started ballet.

Balett
Vad har du för mål med dansen?
Jag vill verkligen vara tillräckligt duktig för att kunna gå på den avancerade kursen, det krävs minst 10 terminers förkunskaper för att kunna gå där. Ett annat av mina större mål inom dansen är att få lära mig att dansa i tåspetsskor.

What are your goals in dance?
I really want to be good enough to attend the advanced class, it requires at least 10 terms of ballet dancing before you can start in that course. Another of my bigger goals within dance is to be able to learn to dance en pointe.

Hur många gånger i veckan kommer du dansa nästa termin?
Det lutar åt två lektioner i veckan, även om jag skulle vilja gå på tre.

How many classes will you take per week next term?
It leans towards two classes a week, even if I would like to attend to three.

Balett
Övar du på balettsteg osv. hemma mellan balettklasserna? Hur ofta i så fall?
Jag gör alltid tendus och relevéer så fort jag star still men jag har ingen specifik träning som jag gör. Jag skulle vilja göra några övningar mellan danslektionerna men jag har inte haft energin till det.

Do you practice ballet at home in between classes? If so, how often?
I always do tendus and relevés, as soon as I stand still, but I don’t have a specific work out that I do. I would like to have a routine that I can practice in between but I just haven’t had the energy for it.

Hur mycket tid lägger du ner en vanliga vecka på balett, stretching och träning?
Min tisdagslektion är en timme och min söndagslektion är en timme och en kvart. Lördagslektionen var också en timme så under min sjätte termin lade jag ner 3 timmar och 15 minuter på balettlektioner i veckan. Jag stretchar inte så mycket som jag skulle behöva men det blir mellan 2-3 timmar i veckan, utöver den stretchingen vi gör på balettlektionerna. Jag tränar inget utöver baletten men promenerar minst tre km varje dag.

How much time do you spend at ballet, stretching and work outs in one week?
My Tuesday class is one hour and my Sunday class is one hour and 15 minutes. The Saturday class was one hour as well so I danced ballet for 3 hours and 15 minutes a week during my sixth term. I don’t stretch as much as I should but I stretch for about 2-3 hours a week, in addition to the stretching at class. I don’t do any other kind of work out but I walk at least 3 km a day.

Balett
Vad/vem fick dig att börja dansa balett?
Min sambo sade till mig för flera år sedan att balett skulle passa mig, min mamma har även sagt det. Jag har alltid älskat balett så det var det sista steget jag behövde för att våga prova det.

Who inspired you to start dancing ballet?
My cohabitant/spouse told me years ago that ballet would be a good thing for me, my mother have also told me. I’ve always loved ballet so that was the thing I needed to hear to have the courage to take the final step.

Hur länge har du dansat balett?
Jag började dansa balett när jag var 23 år gammal och jag dansade i tre terminer. Sedan började jag på Universitetet som låg närmare 10 mil bort så det blev ett ofrivilligt uppehåll på ett och ett halvt år. Vi flyttade hit under sommaren 2013. Under hösten (när jag var 25 år) började jag dansa igen, på Entré där jag dansar fortfarande. Jag har alltså dansat i totalt sex terminer, eller i tre år om man lägger ihop det. Jag dansade endast en gång i veckan under mina första fyra terminer.

For how long have you been dancing ballet?
I started dancing ballet when I was 23 years old and I danced for three terms. Then I started at the University that was almost 100 km away (at the opposite direction from my ballet class) so I had to take an involuntarily break for a year and a half. We moved here last summer (2013) and I started to dance again during the fall (when I was 25 years old). I started to dance at Entré, where I still dance. So, I’ve danced ballet for totally six terms, or three years if you add the terms up. I only danced once a week during my first four terms.

Balett

Leave a Reply

Your email address will not be published.