Svar på frågestunden – Balett (Answers – Ballet) part 2

Balett
Vad är det bästa med baletten?
Känslan, helt klart. Jag känner mig (nästan) alltid så graciös och kvinnlig, stark och smidig, på balettlektionerna. Jag känner mig kraftfull och trivs väldigt bra i mig själv på lektionerna. Det är svårt att beskriva känslan jag känner men det är i alla fall den känslan som är det bästa med baletten. Känslan har vuxit fram under alla dessa år.

What is the best thing about ballet?
The feeling, definitely. I (almost) always feel so graceful and feminine, strong and flexible on ballet class. I feel so powerful and very comfortable in myself during class. It’s so hard to describe the feeling but it’s that feeling that is the very best thing about ballet. It’s a feeling that has grown with me during all of these years.

Har du någon tidigare erfarenhet av dans?
Nej, det har/hade jag tyvärr inte.

Did you have any prior experience of dance?
No, sadly I didn’t.

 

Balett
Har du några allmänna tips om man är nybörjare på balett?
Något som man bör lägga extra mycket energi på eller något man ska vara extra uppmärksam på under lektionerna? Kände du att det var något som underlättat om du redan hade koll på då du började?
Försök att lära känna din kropp, du kommer att klara av övningarna mycket bättre. Jag kände inte min kropp innan jag började så jag hade riktigt svårt att förstå många övningar. En annan extremt viktig sak är att inte fuska med utåtvridningen. Utåtvridningen är den svåraste men även den viktigaste aspekten i balett. Är man nybörjare i balett så är det en självklarhet att man inte ha en bra utåtvridning så tillåt dig själv att vara nybörjare. Utåtvridningen kommer med tiden, när man har stretchat för det och främst av allt, när man har tränat musklerna. Jag börjar äntligen se en liten förbättring i min utåtvridning, och jag har dansat i sex terminer. Balett är en livslång utveckling så se till att göra rätt från början. Mitt allra bästa tips är att inte svanka i övningarna, det kommer man väldigt långt på. Sedan rekommenderar jag er att börjar stretcha hemma så fort ni börjar dansa. Om ni är osäkra på stretching, fråga er lärare om råd. Kom ihåg, det är bättre att vara för försiktigt i början så ni inte skadar er. Både stretching och balett tar tid, det viktiga är att ni låter det ta tid.

Do you have any general tips for beginners to ballet? Something that you should put extra energy on or something that you need to put extra attention on during classes? Do you feel like that would have helped you when you were a beginner?
Try to get to know your body, you’ll manage the movements much easier if you do. I didn’t know my body when I started so I struggled so much during some movements. Another extremely important thing is to not cheat with your turnout. The turnout is the most difficult but also the most important aspect of ballet. If you are a beginner in ballet, it’s fairly obvious that your turnout isn’t perfect so allow yourself to be a beginner. The turnout will come with time, when you’ve stretched for it and most importantly, when you’ve built up the right muscles. I’m finally seeing a slight improvement in my turnout, and I’ve danced for six terms. Ballet is a lifelong progress so make sure you do it correctly from the beginning. My best tip is to make sure you don’t arch your back in the exercises, you get very far by not doing that. I also recommend you to start stretching as soon as you start dancing. If you’re insecure about stretching, ask your teacher for advice. Remember, it’s very important to take it easy in the beginning so you don’t get hurt. Both ballet and stretching take time, so please – let it.

Ångrar du någonsin att du inte började med klassiskt sedan barnsben så att du hade möjligheten att arbeta som balettdansös?
Ja, det gör jag men jag var så fruktansvärt blyg när jag var liten så det var i princip omöjligt att få mig till att göra något. Även om jag inte hade blivit en professionell balettdansös så önskar jag att jag hade börjat tidigare.

Do you ever regret that you didn’t start with classic ballet when you were a child so you would have had the opportunity to work as a ballerina?
Yes, I do but I was so horribly shy when I was little so it were impossible to get me to do anything. Even if I wouldn’t have become a professional ballerina I wish I started earlier.

Balett

Leave a Reply

Your email address will not be published.