Using the wall as a stretching tool

Stretch
Stretch
Det här är ett mycket bra sätt att stretcha mage och rygg på, med hjälp av en vägg. Man kan hålla upp armarna längs väggen som jag har gjort, eller så kan du ha dem böjda. Jag känner av stretchen mer när jag har dem rakt upp. Använd armarna till att trycka dig bakåt. Flytta dig närmare väggen för en mer effektiv stretch och försök att hålla höfterna så nära golvet som möjligt.

This is a great way of stretching your stomach and back, with the help of a wall. You can put your arms up like I’ve done or you can keep them bent. I feel a bigger stretch when I have them straight up. Use the arms to push yourself back. Move closer to the wall for a more efficient stretch and try to keep the hips as close to the floor as possible.

Leave a Reply

Your email address will not be published.