Hard stretch

Stretch
Det här är en stretch som är svår för mig och jag gör inga framsteg i den. Mestadels för att jag inte gör den. Min övre rygg är riktigt spänd men mina axlar har förbättras mycket. Gillar ni den här stretchen?

This is a hard stretch for me and I’m not making any progress in it. Mostly because of the fact that I don’t do it. My upper back is really tense but my shoulders have improved a lot. Do you like this stretch?