Seven more days

Balett
Det är äntligen endast sju dagar kvar till min sjunde balettermin börjar. Min kropp behöver verkligen dansa. Ska försöka att stretcha minst en gång innan terminen börjar men jag har fortfarande mitt PM att skriva… Så det är prio ett nu.

It’s finally only seven days until my seventh ballet term starts. My body really needs to dance. I’m going to try to stretch at least one time before the term kicks off but I still have my PM to write… So that’s priority one.