Correct fourth

Balett
Eftersom fjärde positionen är knepig och svår tänkte jag visa hur jag har blivit lärd. Gör en vanlig tendu framåt och placera hälen för att komma in i positionen. Det viktigaste i fjärde positionen är att hålla vikten i mitten av benen:

Since fourth position is quite tricky and hard, I thought I’d show you how I was taught. To get into the fourth position, just do a simple tendu to the front and place down your heel. The most important thing in fourth position is to keep the weight in the center:

Balett
Se till att ni håller vikten jämnt fördelad i mitten, luta er inte framåt eller bakåt i positionen. Det gäller både demi och grand pliéerna. Håll kvar utåtvridningen och håll in baken.

Make sure to keep your weight in the center, do not lean forward or back in the position. It applies to both demi pliés and grand pliés. Keep your turnout and your bum tucked in.

Leave a Reply

Your email address will not be published.