Grand Plié in Second

Stretch
Stretch
Jag har visat den här stretchen när jag visade min split-stretch routine men de är värda att gå igenom igen. Den här stretchen är faktiskt den som har hjälpt mig mest när det gäller min split.

Det är riktigt viktigt att man håller in rumpan, svanka inte! Se till att knäna är direkt över tårna och försök att gå så djupt ner att knäna är i en 90 graders vinkel. Tryck ner och använd händerna till att trycka ut knäna. Håll ryggen så rak som möjligt.

Ja, jag ska försöka att komma igång med Söndagsstretchen nu.

I showed you this one when I showed my middle split stretch routine but they’re worth going through again. This is actually the stretch that has helped me the most when it comes to my middle split.

It’s really important to keep your bum tucked in, do not arch your back! Make sure that your knees are directly over your toes and try to get the legs in a 90 degree angle. Push down and use your hands to push your knees out. Keep your back as straight as you can.

Yes, I will try to start with my Sunday Stretches again.

Leave a Reply

Your email address will not be published.