Standing Split

Balett
Jag gjorde den här stretchen tre gånger under vår resa och jag kom längre och längre för varje gång. Det här kortet togs den sista kvällen och jag tycker att det ser ganska rakt ut!
I did this stretch three times during our stay and I got further and further every time. This was the last night and I think it’s pretty straight!

First Position

Balett
En solig torsdag som jag kommer att spendera med näsan i böckerna. Vill bara ha den här tentan gjord, det känns inte bra alls. Har ofta dagen innan tentan som en pluggfri dag men jag har inte råd med det den här gången. Måste plugga, mycket.

A sunny Thursday that I’ll be spending with my nose in my books. Just want this exam to be over, it doesn’t feel good at all. I’m usually having the day before the exam study free but I can’t afford that this time. I have to study, a lot.