2011 – 2015

Spagat
De flesta av er har redan sett den översta bilden men jag ville lägga upp den för er som inte har sett den. Den översta bilden togs i maj 2011 och den undre togs för ett par veckor sedan. Jag har fortfarande svårt att förstå att jag är så flexibel. Jag började stretcha spagaterna i januari 2011 så jag hade redan stretchat i fyra månader när bilden togs.

Det är så lätt att bara se framåt och jaga sina drömmar, men det är ännu viktigare att stanna upp och se vad man faktiskt har åstadkommit på vägen. Jag är så nöjd med mina framsteg men jag har fortfarande mål, som alla bör ha.

Allt är möjligt om man har viljan.

Most of you have already seen the top picture but I wanted to post this for those of you who haven’t seen it. The top picture was taken in May 2011 and the bottom was taken a few weeks ago. I still find it hard to believe that I’m so flexible. I started to stretch for my front splits in January 2011 so I had already stretched for four months when I took the picture.

It’s so easy to only look forward and chase your dreams, but it’s even more important to stop and see what you’ve actually accomplished on the way. I’m so happy with my progress but I still have goals, as everyone should.

Everything is possible if you have the will.

One thought on “2011 – 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.