Arabesque Tip

Balett
Det här är ett mer avancerat tips som kan förbättra kvalitén på arabesquer. Eftersom nyckeln till en fin arabesque är att hålla ryggen rak och uppåtriktad kan man använda en vägg för att se att man är i rätt position. Försök att göra övningen med armarna upp mot väggen eftersom det är mycket lättare att pressa bak ryggen med händerna (se vänster bild). Använd endast händerna/armarna för att hålla balansen, pressa dig inte bakåt med hjälp av dem.

This is a more advanced tip to improve the quality of your arabesque. Since the key to a nice arabesque is to keep the back upright and straight, you could use a wall to make sure that you are aligned. Try to do the exercice with your arms up since it’s easy to push yourself back with your hands (left picture). Only use the hands for balance support, you should not push yourself back.

Leave a Reply

Your email address will not be published.