Déjà Vu

Balett
Fredagen den 13:e än en gång, eftersom februari bara är 28 dagar. Känns som déjá vu.

Friday the 13th one again, since February is only 28 days. Feels like déjà vu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.