Full Speed Ahead

Balett
Jag är på universitetet mellan 10:00 och 15:00 idag, efter det ska jag hem och äta och skriva färdigt min promemoria innan jag beger mig till baletten kl. 16:30. Efter baletten ska jag handla lite innan jag går hem. Är förmodligen inte hemma förrän kl. 19:00.

I’m at the University from 10 am to 3 pm today, after that I have to go home and eat and finish my memorandum before heading of to ballet class 5:30 pm. After ballet class I have to do some small shopping and then I’m going home. I probably won’t be home until 7 pm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.