Good leg

Balett
Jag är riktigt nöjd med den här bilden på mitt vänstra ben. Mitt vänstra ben är mitt bättre ben, mestadels eftersom det benet är mer flexibelt och skapar längre och finare linjer. Mitt högra ben är dock starkare men min balans är bättre på mitt vänstra ben.

Vilket ben är ert bättre ben?

I’m really pleased with this picture of my left leg. I think that my left leg is my good leg, mostly due to the fact that my left leg is more flexible and therefore creates longer and finer lines. My right leg is stronger though but my balance is better on my left.

Which leg is your best?

One thought on “Good leg

Leave a Reply

Your email address will not be published.