Arabesque Tip

Balett
Det här är ett mer avancerat tips som kan förbättra kvalitén på arabesquer. Eftersom nyckeln till en fin arabesque är att hålla ryggen rak och uppåtriktad kan man använda en vägg för att se att man är i rätt position. Försök att göra övningen med armarna upp mot väggen eftersom det är mycket lättare att pressa bak ryggen med händerna (se vänster bild). Använd endast händerna/armarna för att hålla balansen, pressa dig inte bakåt med hjälp av dem.

This is a more advanced tip to improve the quality of your arabesque. Since the key to a nice arabesque is to keep the back upright and straight, you could use a wall to make sure that you are aligned. Try to do the exercice with your arms up since it’s easy to push yourself back with your hands (left picture). Only use the hands for balance support, you should not push yourself back.

Gaze

Balett
Jag vet inte riktigt varför men jag gillar den här bilden. Antar att det är för att Angelica lyckades fånga stunden, när jag inte var redo. Den känns så naturlig på något sätt.

I don’t know why I like this picture so much but I do. I guess it’s because Angelica captured the moment, when I wasn’t ready. It feels so natural somehow.

Back Stretches

Jag har fått frågor om vilka stretcher jag gör för ryggen (och med det även magen) så jag tänkte göra ett inlägg om sådana stretcher som Söndagsstretch för den här veckan. Det finns fler stretcher man kan göra men de här är de jag gör mest. Tog bilderna precis efter lektionen, se till att ni är varma när ni stretchar ryggen! Börja alltid långsamt och rulla igenom ryggen ordentligt.

I’ve received questions about the stretches I do for the back (and with that, the stomach) so I thought I’d make a post about my back stretches as the stretch of the week. There are some more stretches you can do but these are the ones I do most. This was just after class, make sure you’re warm when stretching your back! Always start slowly and roll through your back.

Ryggstretch
1) Stretch för övre delen av ryggen, se till att ha kroppen i en 90 graders vinkel, håll benen och armarna raka och axlarna nere.
2) Försök att trygga ryggen mot foten/benet. Luta dig inte framåt utan tryck bak axlarna.
3) Samma sak här, tryck bak axlarna, håll bakre benet rakt och vrid ut båda benen. Försök att gå så djupt ner i plié som du kan. Använd händerna för att pressa bak överkroppen genom att pressa mot låret.
4) Använd något som stöd och tryck ifrån överkroppen samtidigt som du lyfter benet i arabesque. Pressa bak axlarna.
1) For the upper back, make sure to have your body in a 90 degree angle, keep your legs and arms straight and your shoulders down.
2) Try to get your back closer to your leg/foot. Don’t lean forward, push your shoulders back.
3) Same thing here, try to push your shoulders back, keep the back leg straight and turn out both legs. Try to get as deep as you can in your plié. Use the hands to push your upper body back against the thigh.
4) Use something (like a table or preferably a barre) and push your upper body back with the help from your arms at the same time as you do the arabesque. Make sure to really push your shoulders back.

Ryggstretch
Samma stretch på tre olika sätt. Jag föredrar att göra den i spagaten men alla varianter är effektiva. När ni är i spagaten så kan man använda händerna för att pressa bak axlarna mer.
The same stretch in three different ways. I prefer to do this in my front split but all variations are efficient. When you’re in the split you can use your hands to push your shoulders back more.

Day 8 – 23 February

Resa
Fick inte nog av den här utsikten.
I just couldn’t get enough of this view.

Resa
Sista frukosten!
Last breakfast!

Resa
Resa
Färdigpackade.
All packed.

Resa
Resa
Flygresan hem gick bra men jag har blivit mer och mer rädd för att flyga ju äldre jag har blivit. Rädd är egentligen fel ord men jag gillar det inte. Alls. Kan inte säga att jag ser fram emot flygresan(flygresorna) till Miami… Meddelar mer om den resan snart.
The flight home went well but I’ve got more and more scared of flying as I’ve got older. Scared is the wrong word but I don’t like it. At all. Can’t say that I’m looking forward to the flight(s) to Miami… I’ll let you know more about that trip soon.

Veckan var definitivt den bästa på det här året än så länge. Jag skrattade så mycket (som jag alltid gör med min mamma) och jag kunde slappna av. Kommer leva länge på den här resan.
The week was definitely the best of this year so far. I had so many laughs (as I always do with my mother) and I could relax. I’m going to live on this trip for a long time.