Sunset

Balett
Vet ni vad? Mina bilder från Puerto Rico börjar ta slut. Ska se om jag kan ta några fler balettbilder på söndag efter balettlektionen. Älskar bilderna som jag tog i solnedgången, hoppas jag kan ta några nya sådana i Miami, på stranden!

Guess what? My pictures from Puerto Rico are starting to run out. I’ll see if I can take some more ballet pictures on Sunday after class. Loved these pictures in the sunset, I hope I can take some new ones in Miami, on the beach!

Leave a Reply

Your email address will not be published.