Wind – With vs. Against you

Balett
Här har ni lite “bakom kulisserna”-material. Det är nästan alltid en vind på Kanarieöarna och den vinden kan antingen vara med dig (som högre bilden visar) och lyfter bilderna till en annan nivå, eller förstöra bilden helt och hållet som ni kan se på vänstra bilden genom att blåsa upp klänningen till midjan! Gissa varför jag valde att ha en leotard under?

Here’s some “behind the scene” footage for you. There is almost always a wind on the Canary Islands and this wind can work for you (as the right picture shows) and bring your pictures to another level, or as seen in the left picture, destroy your picture completely by blowing your dress up to your chest! Guess why I wore a leotard underneath?

Leave a Reply

Your email address will not be published.