Tutu Tuesday

Balett
Okej, det är bara att inse det. Enligt mig är det tutu-dag varje dag. Men jag älskar tutus. Tutu är drömmen inom balett. Tutu och tåspetsskor. Så, på min blogg försöker jag leva drömmen inom balett. Med tutus och tåspetsskor. I min balettbubbla.

Okay, let’s face it. It’s tutu-day every day according to me. But I just love tutus. Tutu is the dream in ballet. Tutu and pointe shoes. So, in this blog I try to live the dream of ballet. With tutu and pointe shoes. In my ballet bubble.