Attitude to the front

Balett
Jag vet inte hur många bilder vi tog på den här posen för att få en bra bild. Marken under oss var så mjuk och ojämn. Lyckades Angelica stå still på en bild så ramlade jag, och lyckades jag stå still så ramlade hon. Jag tror vi försökte åtta gånger och vi fick den här bilden till slut. Det är ofta många försök bakom varje bild, men det är en sak jag gillar med balettfotograferingar, man får kämpa för att fånga skönheten.

I don’t know how many pictures we took of this pose to get a good shot. The ground was so soft and uneven under us at this spot so if Angelica managed to stand still for the shot, I fell, and when I managed to stand still, she fell. I think we tried it eight times and we eventually got this lovely picture! There are often many attempts behind every picture, but that’s one thing I like about ballet photo shoots, you have to fight for the beauty.

Balance

Balett
Min balans har förbättrats något enormt där här terminen. Jag kunde inte ens stå i tåspetsskorna i början av året utan att hålla i mig och nu kommer jag upp utan någon hjälp. Jag har inte haft på mig mina tåspetsskor på lektionerna, framstegen kommer från all träning i teknikskorna.

Jag tror inte på att öva för mycket i tåspetsskor innan man är bekväm med grunderna i teknikskor. Mitt mål är att dansa i tåspetsskor, och jag tror jag kommer göra det en dag, men jag måste bygga upp min kropp för det innan. Mina planer är att öva mycket i tåspetsskorna i sommar så jag kan ha den under min åttonde termin.

My balance has improved enormously this term. I couldn’t even strand en pointe in the beginning of this year and now I can get up without any support. I haven’t worn my pointe shoes at class, the progress is from balancing in flats.

I don’t believe in practicing too much en pointe without being comfortable with the basics in flats. I want to be able to dance en pointe, and I thin I will one day, but I need to build the body for it first. My plan is to practice a lot in my pointe shoes during the summer so I’ll be able to wear them in my eighth term.

Sissonne

Balett
Älskar det här hoppet (på mitt högra ben). Kommer upp ganska högt och lyckas faktiskt peka mina fötter i luften. Det andra benet är dock inte lika fint. Definitivt mitt favorit-hopp.

I love this jump (on my right leg). I can get it pretty high and actually manage to point my feet in the air. The other leg isn’t as pretty though. Definitely my favorite jump.